Mỳ Quảng niêu đất ở Hội An

Mỳ Quảng niêu đất ở Hội An

NgochuynhNgochuynh Tháng Hai 17, 2018 1 Comment Accommodation

Mỳ Quảng được phục vụ kèm niêu đất đựng nước sốt là món ăn mới, giúp thực khách vừa thưởng thức món đặc sản vừa trải nghiệm văn hóa Hội An. Mỳ Quảng là món ăn đặc trưng của người dân Đà Nẵng – Quảng Nam. Nhưng mỳ Quảng niêu đất ngoài tô mỳ còn có thêm chiếc niêu đất đựng nước sốt. Đây là món

Live your myth in Greece

Live your myth in Greece

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure